FACEBOOKOVÉ ŠKOLENÍ - ZDARMA
- video prezentace případové studie

11. Vedlejší přínos kampaně